Contact

Wanneer je je hebt aangemeld (hetzij telefonisch, hetzij per mail) neem ik telefonisch contact met je op.

In dit eerste contact bepalen we of de aard van de vraag passend is bij mijn praktijk. Indien nodig verwijs ik je door. Als we overeenstemmen samen te gaan werken is er eerst een live gesprek waarin je vraag centraal staat. Gezamenlijk formuleren we wat de kansen en mogelijkheden zijn en in welke frequentie we de gesprekken plannen.

  • Contactgegevens:

Annebe Janssen
Mail: annebej66@gmail.com
Telefoon: 0654973449
Big: 69051064125